Ved køb af rejse hos MTB-Adventure ApS accepterer du samtidig vores handelsbetingelser:


Afbestilling

 • Du kan altid melde afbud helt frem til afgang uden tab af indbetalte beløb, hvis du samtidig anviser en anden person, som overtager din bestilte rejse fuldt ud. I givet fald afregner I indbyrdes, og du meddeler os skriftligt navneskift.
 • Undtaget herfra er ture, hvor flyrejse eller andre transportelementer er inklusiv i rejsens pris. Her skal der i givet fald betales for flyselskabets /transportørs afgifter til navneændring, måske der skal betales en helt ny billet. Kontakt os for pris og muligheder for navneskift.
 • Der er et ændringsgebyr for alle ændringer foretaget 7 dage efter bestilling. Se særskilt afsnit.

Kan der ikke anvises anden deltager gælder følgende:

 • Inden 5 måneder før afgang: 50% af depositum tilbagebetales
 • Fra 5 måneder og indtil 60 dage før afgang: Det indbetalte depositum er tabt og tilbagebetales ikke.
 • Fra 60 dage og indtil 30 dage før afgang: 50 % af rejsen pris er tabt og 50 % tilbagebetales.
 • Fra 30 dage før afgang: 100 % af rejsens pris er tabt

OBS: Ved privat- og specialture gælder særlige afbestillingsvilkår. De særlige vilkår vil fremgå af turaftalen, bestillingssiden og/eller din bekræftelse.

Aflysning

 • Aflyses turen af MTB-Adventure ApS pga. for få deltagere eller anden årsag tilbagebetales alle indbetalte beløb senest 7 dage efter aflysningen. Dette forudsætter vi modtager dit kontonummer.
 • Ved konkurs er din indbetaling 100% dækket gennem vores medlemskab i Rejsegarantifonden.

Bestillings og betalingsproces:

Efter at du har udfyldt en bestillingsformular på www.mtb-adventure.dk  modtager du straks en bekræftelse med angivelse af den modtagne bestilling på mail.
Tjek at bekræftelsen stemmer overens med dine ønsker/indtastning og meddel os omgående hvis der er fejl.

 • Indenfor 3 hverdage modtager du en købsfaktura på rejsens totale pris inklusive depositum opkrævning på mellem kr. 1.500 – kr. 3.000 afhængig af rejsemål og turlængde.
 • Depositum er forfalden til omgående betaling og ved indbetaling bekræfter du samtidig din bestilling af tur og evt. tilkøb.
  HEREFTER kan dit køb ikke annulleres.
 • Betaler du ikke senest 3 døgn efter modtagelse forbeholder vi os ret til at annullere dit køb og sælge de reserverede pladser til anden side.
 • 60 dage inden turens start forfalder dit restbeløb – der fremsendes IKKE ny faktura eller reminder på indbetalingen.
  Overholdes denne frist ikke, forbeholder vi os ret til at sælge dine pladser til anden side og dit depositum er tabt.

OBS: på privatture eller ved køb af pakker med fly eller andre tillægsydelser er depositummet højere.

Ved køb af tur senere end 60 dage før turstart forfalder totalbeløbet til omgående betaling og dine pladser er først bekræftet når betaling er modtaget.

Cykelforsikring

 • Undervejs på turen er det din egen forsikring der skal dække evt. skader eller tyveri af egen cykel.
 • I forbindelse med køb af cykeltransport dækker MTB-Adventure ApS’s forsikring fra det øjeblik vi afhenter din cykel/bagage til den udleveres til dig på startstedet og retur.

 

Garanteret gennemførsel og antal guider/hold

 • Turen gennemføres såfremt mindst 10 deltagere bestiller og indbetaler depositum senest 90 dage før turstart.
 • Ved mindst 12 deltagere garanteres to hold/niveauer/guider.
 • Ved mindst 20 deltagere garanteres tre hold/niveauer/guider.

 

Gavekort indløsningsbetingelser

 • Betalte gavekort (købt hos MTB-Adventure ApS) kan bruges som betaling af både depositum og restbeløb
 • Sponsor gavekort (vundet i konkurrencer/til løb mm.) kan bruges som betaling af restbeløb.

 

Indrejserestriktioner
Det er dit eget ansvar at leve op til alle rejselandes evt. love og indrejsekrav om fx vaccine, sundhedstest, onlineregistrering, forsikring m.m.

 

Klager og refusion

 • Klager over fejl og mangler skal fremføres for turlederen omgående på turen. Vi gør alt hvad vi kan i den givne situation for at udbedre og hjælpe vores gæster til den bedst mulige oplevelse, men er afhængig af lokale leverandører og forhold, der ikke altid er i vores magt.
 • Ønsker om refusion/returbetaling skal fremsendes skriftligt senest 7 dage efter turens afslutning til info@mtb-adventure.dk sammen med begrundelse og dokumentation.
 • MTB-Adventure ApS følger alle gældende normer og regler for Pakkerejser. Ved uløselig tvist henviser vi til Pakkerejse-Ankenævnet, men håber aldrig dette bliver nødvendigt.
  Vi lever af glade gæster der kommer igen.

 

Praktisk information

Senest 30 dage før turstart modtager du en informationsmail med alle praktiske informationer om turen i PDF format. Her finder du også deltagerliste, særskilt info om cykeltransport m.m.
Vi henviser inden da til tursiden og vores FAQ ellers ring 22 22 19 22

Prisændringer

Turprisen kan ændres ved uforudsete prisstigninger fra underleverandører, energimarkeder eller lignende. Ved ændringer i rejsens pris underretter MTB-Adventure ApS dig om prisforhøjelsen på et varigt medie og senest 10 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af turens samlede pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af turens pris, vil du være berettiget til at ophæve købsaftalen og få refunderet alle dine indbetalte penge eller overføre til en anden tur med ledig plads.

Rejseforsikring

Din sikkerhed og tryghed ved sygdom eller uheld er meget vigtig for os.
Derfor kræver vi at du har en rejseforsikring, der dækker deltagelse i MTB-ferier. Dit blå sygesikringsbevis dækker kun indlæggelse og behandling, som lokal borger. Privathospital, hjemtransport, ledsagere mm er ikke dækket uden en dedikeret rejseforsikring. Måske har du et kreditkort hvor forsikringsdækning ved rejser er inkluderet, tjek selv hvordan du er dækket.

Vi anbefaler kraftigt at du også har en afbestillingsforsikring med “før afrejse”-dækning, så du ved evt. skade eller sygdom, INDEN afrejse, er dækket.
Et lille men vigtigt ”plaster på såret” hvis du er uheldig og må melde afbud. MTB-Adventure ApS refunderer efter vores normale handelsbetingelser også selvom det “ikke er din skyld” du ikke kan deltage.

Har du ingen rejseforsikring eller ønsker at tegne en forsikring der dækker denne tur, anbefaler vi Goudas rejseforsikring som kan bestilles på følgende links:

🔗Enkeltrejseforsikring & Årsrejseforsikring
🔗Afbestillingsforsikring

Husk en afbestillingsforsikring skal bestilles senest samme dag, som du bestiller rejsen der ønskes dækket.

Turtrøje

Ved bestilling senere end 3 måneder før afrejsedato kan det ikke garanteres at du vil modtage en MTBA cykeltrøje og i givet fald vil den være UDEN turnavn og personligt navne tryk.

Udstyrs mangel/personlig sikkerhed/manglende form og teknisk kunnen

 • Såfremt turlederen og guideteam vurderer, at en deltagers fysiske eller tekniske formåen, eller udstyr er så mangelfuldt eller for langt fra det påkrævede, at det sikkerhedsmæssigt er uforsvarligt at fortsætte turen, eller en fortsættelse er forbundet med store og væsentlige tidsmæssige forsinkelser for holdet i øvrigt, kan turlederen afbryde den fortsatte deltagelse på turen for den pågældende deltager, eller kræve at deltageren lader sig transportere til næste målby.
  De hermed forbundne omkostninger afholder deltageren selv.
 • I givet fald begrunder turlederen sin afgørelse verbalt i situationen og, hvis ønsket, skriftligt efter turen.
 • Vi gør alt hvad der er muligt undervejs for at hjælpe og assistere, bl.a. med supportbilen. Læs mere herom på FAQ

Undervejs på turen

 • Du afholder selv omkostninger og supplerende følgeomkostninger ifm.: Styrt, sygdom, tidlig hjemrejse, defekt, tyveri, ekstremt vejr, forsinkelse m.m.
 • Dette omfatter også forsinkelser og følgeomkostninger dette måtte foranledige, som opstår i kørsel med bus eller lignende fælles transport retur til startbyen eller til lufthavn.


Ændringsgebyr

Under forudsætning for at der er ledig kapacitet og vi har mulighed for at imødekomme dine ændringsønsker, kan du foretage ændringer i din bestilling mod følgende gebyr:

 • frem til 30 dage før afrejse: kr. 250,- per ændring – hvis muligt
 • fra 30-8 dage før afrejse: kr. 500,- per ændring – hvis muligt

Evt. merpris for hotelovernatning, transport, bespisning mm pålægges ændringsgebyrret og skal betales straks og INDEN turstart.